תקנון האתר ומדיניות פרטיות – matchleeing

מסמך זה מהווה הסכם בינך לבין לי אלון, ע.מ. 305327348, טלפון: 0547574666, דואר אלקטרוני matchleeing@gmail.com (להלן:"מפעילת האתר").

בעת אישור התקנון הינך מצהיר בזאת כי קראת את התקנון בשלמותו והינך מתחייב לעמוד בכל תנאי האתר. יש לציין שהוראת תקנון זה יגברו על כל פרסום או מודעה במידה ויהיו כאלה באתר. במידה ואינך מסכים לסעיף כלשהו הינך מתבקש לא להירשם לאתר או להשתמש בשירותיו. כל האמור בתקנון מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אך מכוון לגברים ונשים כאחד.

 1. מפעילת האתר מספקת שירות הכרויות אינטרנטי בשם matchleeing (להלן: "האתר"). מפעילת האתר רשאית, בכל עת, לשנות את שם האתר ו/או את שם המתחם ו/או יעודו על פי שיקול דעתה.
 2. ידוע לך כי השירות הינו לצורך היכרות בלבד.
 3. מפעילת האתר רשאית לשנות את תנאי השירות בכל עת.
 4. מפעילת האתר משאירה לעצמה את הזכות לאשר או לא לאשר כרטיסים מסוימים מסיבות השמורות עמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מפעילת האתר משאירה לעצמה את הזכות לפסול לפי שיקול דעתה טקסט ו/או חלק מטקסט שהוזן ע"י משתמשים בכרטיסם באתר, וכן, תמונות של משתמשים מכל טעם. מובהר בזאת שעל המשתמש לצרף רק תמונה שלו. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות התאמות טכניות במידה ויהיה צורך בכך, על מנת להתאים את התמונה לאתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 5. הגלישה והשימוש באתר מותרים מגיל 18 ומעלה, בהירשמך לאתר הנך מצהיר שהנך מעל גיל 18.
 6. חל איסור חמור על כל פרסום מסחרי באתר ו/או על כל פנייה למשתמשי האתר שלא לצורך היכרות אישית בהתאם לתנאי ולאופי האתר ו/או כל פעילות אחרת מטעם גוף מסחרי, אשר אינה לצורכי היכרות אישית בלבד, ובכלל זה פרסום אתרים אחרים באמצעות האתר, במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום קישוריות (לינקים) שיובילו לאתרים אחרים ושימוש בשירותי ההודעות של האתר לכל אחת מהמטרות האסורות המפורטות לעיל. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאית מפעילת האתר, העובר על סעיף זה יחייב בתשלום של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק ובאישור כללי שימוש אלו, המשתמש מצהיר הינו מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ"ל.
 7. המעוניינים לפרסם באתר, יכולים לפנות אלינו לשירות הלקוחות באמצעות תיבת 'צור קשר' המופיעה באתר.
 8. חל איסור לשתול קודים ו/או וירוסים ו/או תוכנות באתר מכל סיבה שהיא. וכמובן שאסור לשלוח דואר זבל לחברי האתר או להתחיל מכתבי שרשרת כלשהם. ההתקשרות במערכת ההודעות של האתר תיעשה רק לצורך הכרות אישית עם משתמשים אחרים שרשומים באתר.
 9. כל מאמר ו/או חיבור ו/או פרסום ו/או אינפורמציה המתפרסמים באתר בייחוד במערכת המאמרים של האתר ע"י משתמשים אחרים ואפילו ע"י מפעילת האתר, לא יהיה בו משהו המחייב את בעלי האתר בבדיקת אמינות המידע, כמו כן לא תהיה מפעילת האתר אחראית לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בעקבות הסתמכות על הנכתב במערכת המאמרים של האתר או בכל מקום אחר באתר.
 10. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק למשתמשים אשר ירשמו בכרטיס שלהם בפירוט ה"על עצמי" או בכל מקום אחר, פרטים מזהים שאיתם אפשר ליצור קשר מחוץ לאתר כגון אי-מייל, טלפון, שם מלא, שם בפייסבוק או בתוכנות מסרים כלשהן וכדומה. מחיקת הפרטים יכולה להיעשות גם ללא אישור מבעל הכרטיס ואין למפעילת האתר שום אחריות על תוצאות המחיקה הזו.
 11. פתיחת כרטיס באתר הינה לשימוש אישי בלבד של בעל הכרטיס, ולא תתאפשר כל העברה של כרטיס בין משתמשים, וכן לא יתאפשר שימוש של מספר משתמשים בכרטיס אחד.
 12. השימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או חלק מהם עשוי להיות כרוך ברישום וברכישת מנוי ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים ולעמוד בתנאי התשלום.
 13. בהירשמך לשירות הינך מסכים לכך שמפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה, לאפשר למשתמשים, ואף לגביך, לקבל, לשלוח, להפיץ מודעות שאינן מודעות אישיות, על פי פילוח אשר מותאם לאותם משתמשים. יובהר כי למשתמשים שאינם מנויים, מודעה זו כאמור תוצג כ"מסר כללי" (בצירוף שם השולח) להבדיל מ"מסר אישי". בנוסף, בהירשמך לשירות הנך מסכים שמפעילת האתר תמליץ/תשתף את כרטיסך עם משתמשים אחרים הרשומים לשירות, ולהיפך, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, שירות זה מופיע למשתמש כ"המלצת מערכת". משתמש אשר אינו מעוניין בקבלת המלצות מערכת או מסרים כלליים באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות בדרכים המקובלות ולבקש שלא לקבל פניות מעין אלו.
 14. מפעילת האתר אינה אחראית על המידע, התכנים והתמונות המתפרסמים באתר ע"י המשתמשים השונים. כמו כן, אין האתר אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש האתר או לצד ג' כתוצאה מהתכנים או מהשימוש באתר. וכמובן שאין מפעילת האתר אחראית על אמיתות הנתונים והאנשים הרשומים באתר. כל ההתנהלות בין האנשים לא באחראיות מפעילת האתר. משתמשים אשר נתקלים במשתמש שמנצל לרעה את השימוש באתר ו/או פוגע במשתמשים אחרים או קטין, מתבקשים לעזור לנו לאתר אותם ולהרחיק אותם מן האתר.
 15. כמובן שחל איסור על פרסום פרטים שאינם נכונים או דברים שעשויים לפגוע בשאר משתמשי האתר. הינך מצהיר בזאת כי אתה מסכים שכל דבר שתפרסם ו/או תשלח ו/או תצרף ו/או תעלה לאתר הינם על אחריותך הבלעדית. אין החברה אחראית על הזנת תכנים לא נכונים ע"י משתמשי האתר (כגון גיל או גובה לא נכונים). בהסכמתך לתקנון, הינך מאשר שקראת אותו ואתה מוותר על כל טענה נגד מפעילת האתר הן לגבי נזקים שעלולים להיגרם מפגישות עם משתמשים אחרים או מתוכן פוגע ומעליב. משתמשים נדרשים להיזהר מהמידע שהם משאירים בכרטיסי המשתמש שלהם. אין מפעילת האתר אחראית לנזק שיגרם למשתמשי האתר בעקבות שימוש לרעה במידע שהם הזינו לכרטיס או למשתמשים אחרים.
 16. מפעילת האתר אינה אחראית על גרימת כל נזק או איבוד מידע שנוצר עקב שימוש בשירותי האתר כגון שימוש בשירות הודעות, בתכנים או תמונות שבאתר .
 17. מפעילת האתר אינה אחראית על הפרה של זכויות יוצרים של צד ג'. כל משתמש שמעלה תמונה או מאמר למערכת האתר הינו האחראי הבלעדי עליה. אין להעלות כל תוכן שאינך בעל הזכויות היוצרים בו ובפרט תמונות או מאמרים.
 18. העלאת תכנים לאתר כפופה להצהרת הגורם אשר מעלה תוכן לאתר כי התוכן אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו"ב.
 19. אם בכל זאת נמצא כי האתר מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו"ב, הנהלת האתר מתחייבת לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה כאמור, בהתאם ל"נוהל הודעה והסרה", על פי דין.
 20. המשתמש מתחייב כי יעלה לאתר אך ורק תכנים ו/או תצלומים ו/או קטעי וידאו הרלוונטיים לצורך מטרות האתר – היכרות אישית.
 21. המשתמש ישפה ויפצה את הנהלת האתר על אתר, במידה ויידרש לעשות זאת בגין כל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או פגיעה מכל סוג המצריכה גם הוצאות משפטיות שמפעילת האתר הוציאה בצורה ישרה או עקיפה וקשורים לתכנים שהועלו על ידי הגולש באתר. הגולש מוותר על כל דרישה וטענה  כלפי האתר אם על תכנים שמופיעים בו ואם על השירותים שהוא מספק.
 22. הבהרה למען הסר ספק, האתר אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני ו/או לפגיעה בהם על ידי גולשי האתר, בכל דרך שהיא (כולל סודות וסימנים מסחריים).
 23. אין להכניס קבצים, קוד מחשב ותוכנות עם יישום המכיל נגיף מחשב ("וירוס"), דואר זבל (" SPAM"), יישומים מזיקים, וונדליזם, סוס טרויאני  ותולעים ("WORMS") למיניהם שלא כדין. זאת בהתאם לחוק המחשבים.
 24. חל איסור על איסוף מידע על משתמשים אחרים ופרסום תכנים ופעילויות פליליות. לשם הסר ספק, הפרסום הנ"ל אסור לפרסום באתר.  שימוש מלא או חלקי במידע שמועלה על ידי משתמשים ללא אישורם, הינו עבירה חמורה על זכויות יוצרים.
 25. בכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות מכל סוג שהוא, הוצאה או נזק מכל סוג, שיגרם למשתמש ולסובבים לו בצורה עקיפה או ישירה כתוצאה מתכנים שהועלו ומופיעים באתר. הינך פוטר ומסיר  מאחריות את האתר ומנהליו מכל תביעה.  כמו כן, הנהלת האתר  יכולה להגיש תביעה כנגד מי שהפר זכויות אלו.
 26. חל איסור להעלות חומר בוטה, פורנוגראפי או עם מאפיינים מיניים בוטים שפוגעים או עלולים לפגוע ברגשות הציבור, בשים לב לצביון הדתי של האתר ומשתמשיו.
 27. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את שאלון ההרשמה. כמו כן, תוכל מפעילת האתר לשנות כל דבר שקשור בקוד האתר או בהצגתו למשתמש. אין האתר אחראי לטעויות בהצגת הנתונים במידה ויווצרו בעקבות כך.
 28. המשתמש ישפה (במקרה הצורך) את מפעילת האתר כנגד הפסדים או נזקים שגרם להם בעקבות אי עמידה בתנאי תקנון זה.
 29. מפעילת האתר תשמור בסודיות את המידע שירשם בכרטיס המשתמש באתר. אין מפעילת האתר תהיה אחראית על מידע שנפרץ, או נגנב מן המערכת או מהתרשלות של החברה המאחסנת את האתר. כמו כן, מפעילת האתר לא תהא אחראית לשום נזק שיגרם בשל בעיות בתוכנה או בקוד האתר שלא נעשו במטרת זדון. מפעילת האתר חוזרת ומבקשת לא להעביר למשתמשי האתר מידע העלול לגרום לפגיעה פיזית ו/או נפשית ו/או כספית או כל פגיעה אחרת בהם. אין להעביר למשתמשים מספר כרטיסי אשראי, יש הרבה מתחזים באתרי הכרויות בייחוד ממדינות זרות נא להיזהר.
 30. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשווק את האתר בכל אמצעי אלקטרוני שתחפוץ בו, לרבות באמצעות אפליקציות שיפותחו בעתיד..
 31. נמחק
 32. כל מאמר שהתפרסם במערכת המאמרים של האתר, הינו בבעלות האתר והוא בעל זכות הקניין בהם. אין להעתיק או להשתמש במאמרים אלו ללא רשות. העושה כן יפצה את מפעילת האתר בהתאם לאמור בחוק. למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר, מהווה הסכמה מפורשת להעברת זכויות היוצרים לידי המפעילה, על כל הנובע והמשתמע מכך.
 33. מספרי טלפון שימסרו למפעילת האתר ע"י משתמשים או ע"י אורחים באתר באמצעות מערכת המאמרים של האתר, אשר תכליתם קבלת מידע או חומר פרסומי מחברות שונות, ימסרו כפי שהם לחברות השונות. אין החברה אחראית על אופי השימוש של החברות במספרי הטלפון הנמסרים לה, ואין מפעילת האתר אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, פיזי , נפשי, כספי או כל נזק שהוא שייגרם למשתמש או אורח שהשאיר את מספר הטלפון שלו באתר.
 34. מפעילת האתר תהא רשאית לצרף את המידע שקיבלה על המשתמש למאגר מידע שקיים אצלה, יודגש, כי על פי חוק לא חלה עליך חובה למסור את המידע. כמו כן, בברירת המחדל בהרשמה לאתר, יסומן שהחברה רשאית לשלוח למשתמש דיוור על הודעות חדשות שיכללו מידע פרסומי ועוד. על מנת לשנות הגדרות אלו על המשתמש לשנות את "הגדרות הדואר" כפי שהם מופיעות ב "פרופיל האישי" של המשתמש.
 35. חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת המשתמש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו משתמש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.
 36. אישור תקנון זה ומסירת פרטי המשתמש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן:"החוק"). אף על פי כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה להנהלת האתר הדרכים המצוינות לעיל.
 37. כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, מפעילת האתר תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו באתר, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.
 38. מפעילת האתר תהיה בקשר עם מפרסמים שונים, אין למפעילת האתר שום קשר לשום נזק כספי, גופני או נפשי שיכול להיגרם למשתמש באתר כתוצאה מהשימוש באחד מהמוצרים של המפרסמים באתר, או במערכת המאמרים של האתר.
 39. מפעילת האתר רשאית לבחור את סדר הופעת משתמשים בתוצאות החיפוש או לבחור להציג משתמשים מסוימים בעמוד הבית בהתאם לשיקול דעתה. בהירשמך לאתר, הינך מצהיר שאתה מסכים לעובדה זאת.
 40. מפעילת האתר אינה אחראית לזמינותו התמידית של האתר, כמו כן, לא לתקלות טכניות שיהיו בו או למידע שיישמר באתר, וכן, לשום נזק שיכול להיגרם מהפסקת הפעלת האתר.
 41. מפעילת האתר רשאית לבדוק מדגמית ובמקרה של דיווח/חשד לעבירה פלילית/הונאה/הטרדה כל תוכן שנכתב ע"י גולשי האתר על מנת להגן על פעילותה ולשמור את האתר מנזקים שאותם יגרמו המשתמשים שייבדקו. ובמידת הצורך, החברה אף שומרת על זכותה להעביר את המידע לרשויות האכיפה על פי שיקול דעתה. מפעילת האתר לא תצטרך לתת הסבר לפעילותה ובהירשמך לשירות הינך מצהיר שאתה מסכים לתנאים אלו.
 42. מפעילת האתר רשאית לבצע למשתמשים סינון ראשוני של ההודעות על פי הגדרות ברירת מחדל הנתונות לשיקול דעתה. כל משתמש יוכל להגדיר אחרת או לקרוא את ההודעות המסוננות בתיבה מיוחדת שנקראת "דואר מסוננים".
 43. כל שימוש של הגולש במספר הטלפון שלו באתר, לרבות בעת: רכישת מנוי, פנייה לשירות הלקוחות, הזנת פרטים באתר, הזנת פרטים לחזרה בעקבות מבצעים ו/או מודעות פרסומיות אחרות, וכדומה, יישמרו במאגר הנתונים של החברה ויוכלו לשמש את החברה לכל צורך עתידי, לרבות בעת משלוח/פנייה פרסומית.
 44. מפעם לפעם יעלו פרסומים שיווקיים באתר, המוצעים לחברים בו. יובהר בזאת כי הנתונים, פרטי התקשרות, החבילה וטיב השירות אינם  באחריות מפעילת האתר, כאשר אינה מהווה צד להתקשרות ו/או לפרסום, אלא מול החברה המשווקת ובהסכמתך למבצע הנך מאשר בזאת כי אין ולא תהיה לך כל טענה כנגד מפעילת האתר בגין ההתקשרות בינך לבין החברה המשווקת. כל המבצעים המוצעים מוגבלים בזמן, החברה רשאית לשנות/לקצר/להאריך את המבצע ככל שתרצה. 

מנהלת האתר אינה אחראית לתוכן של הפרסומות האמורות ולמוצרים שיסופקו או לשירותים שיינתנו על-ידי צדדים שלישיים והמשתמש מסכים באופן בלתי חוזר וללא כל תנאי לא לראות במנהלת האתר אחראית, בכל דרך, בקשר לכך.

 1. מפעילת האתר תהא רשאית שלא לאשר/למחוק/להקפיא/לחסום כרטיסי משתמשים ו/או מידע מתוך כרטיסים מסוימים, מכל סיבה שבעיניה אינם מתאימים לרוחו או לתדמיתו של האתר, כדוגמת, אך לא רק, משתמשים שלא נכנסו זמן רב לאתר ו/או משתמשים שלא מתאימים לרוח האתר, משתמשים שיש בנוכחותם בכדי פגיעה באתר ו/או פגיעה בגולשי האתר, וכמובן כאלה שהואשמו בפלילים וכיוצא באלו. פעולה זו עשויה לכלול נתוני כרטיסים ו/או מידע בקשר לכרטיסים האמורים, ו/או חסימת/מחיקת מידע בקשר להודעות, צפיות, חיוכים וכד'. כל זאת ללא צורך במתן הנמקה ו/או הודעה מראש. מפעילת האתר לא תתן הסבר למשתמשים שכרטיסם או תמונתם נדחתה.
 2. חסימת משתמשים:

א. אתה רשאי להשתמש בשירותים שלנו אך ורק כפי המותר בתנאי הסכם זה ועל-פי כל חוק הניתן להחלה. 

ב. מפעילת האתר רשאית בכל עת, ומבלי לספק אזהרה או הודעה מוקדמת, להשעות את חשבונך או לסגור את חשבונך, בשל פעילות לא חוקית או אי עמידה בתנאי הסכם זה.

ג. במידה שתפר את תנאי השימוש, או שמפעילת האתר תשעה או תסגור את חשבונך, לא תורשה ליצור חשבון חדש.

ד. אם מפעילת האתר תסגור את חשבונך עקב פעילות לא חוקית או אי עמידה בתנאי הסכם זה, לא תהיה זכאי לכל החזר דמי מנוי.

ה. אם מפעילת האתר תסגור או תשהה את חשבונך ואתה חולק על כך, עליך להודיע למפעילת האתר בתוך 30 יום ממועד סגירת חשבונך כאמור על ידי הגשת הודעת ערעור. אם לא תמסור הודעה כאמור, נראה אותך כמי שוויתר על כל טענה בנוגע לשלילת הזכות להחזר דמי המנוי או לסגירת חשבונך.

 1. התנאים המפורטים בתקנון זה כפופים להוראות הדין הישראלי ולחוקי מדינת ישראל בלבד ומוסכם בזאת כי על הוראות תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א – 1970.  

לבית המשפט המוסמך בישראל, במחוז המרכז, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר ו/או טענה בנוגע למעשה ו/או מחדל מצד מפעילת האתר. 

תקנון רכישת מנוי

תקנון זה מהווה הסכם בינך ובין מפעילת האתר (להלן: "מפעילת האתר") בעת האישור של תקנון זה הנך מצהיר בזאת כי קראת את התקנון בשלמותו והנך מתחייב לעמוד בכל תנאי האתר וכןן התנאים החלים על המנויים באתר. יש לציין שהוראת תקנון זה יגברו על כל פרסום או מודעה במידה ויהיו כאלה באתר. נא לעבור על התקנון בעיון במידה ואינך מסכים לסעיף כלשהו הנך מתבקש לא לרכוש את המנוי באתר. תקנון זה מופיע גם בעמוד רכישת המנוי, לכל שאלה או בעיה ניתן לפנות בטלפון 0547574666.

 1. למרות הצלחות העבר של אתר "matchleeing" בפרט ואתרי הכרויות בכלל הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאין שום התחייבות להצלחת השירות, וכי תשלום המנוי אינו קשור להצלחה במציאת זיווג, אהבה, קשר או כל התקשרות כלשהי עם בני המין השני.
 2. רכישת מנוי באתר, מקנה זכות גישה מיידית לכל ההודעות שנשלחו אל המשתמש בעבר, וכן זכות גישה לכל ההודעות שהמשתמש שלח למשתמשים אחרים, גם בתקופה בה המשתמש לא היה מנוי – כל עוד המנוי בתוקף.
 3. רכישת מנוי באתר מאפשרת למנויים אופציות שאינן ניתנות למשתמשים שאינם מנויים, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האופציה, לגרוע וכמובן להוסיף מהאפשרויות הפתוחות בפני בעלי המנוי וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי הודעה מוקדמת למנויים.
 4. החל ממועד תשלום דמי המנוי ועד למועד פקיעת המנוי, נפתחות בפני המנוי אפשרויות וזכויות  השמורות למנויים בלבד, וזאת ללא תשלום נוסף. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר חידוש המנוי בכל עת, ללא התראה או הודעה מוקדמת.
 5. יובהר כי התשלום הינו בעבור זכות הגישה וזכות השימוש ולא בעבור שימוש בפועל, ובהתאם, העדר שימוש ו/או ניצול המנוי אינו מהווה עילה להחזר כספי מכל סיבה.
 6. מפעילת האתר משתמשת בשיטות אבטחה הידועות לה ולחברה המקימה את האתר, על פי דרישות החוק וחברות כרטיסי האשראי, מפעילת האתר לא תישא באחריות למקרים של נזק שייגרם למשתמש בעקבות מידע שהשאיר באתר. ותעשה ככל יכולתה במידות ההיגיון הסבירות הטכנולוגיה הנפוצה הנהוגה ברוב אתרי המסחר וההיכרויות על מנת למנוע מקרים אלו.

מדיניות ביטולים:

 1. רכישת המנוי כוללת עסקאות של מסלולים לתקופות שונות ומחירים שונים, בהתאם למחירון החברה, כפי שנקבע על ידי מפעילת האתר מעת לעת, לרבות מנוי לתקופה בלתי מוגבלת בזמן (להלן:"המחירון").
 2. כל רכישת מנוי מהווה בכל מקרה רכישה בעסקה אחת.
 3. כל רכישת מנוי מקנה זכות גישה לכל ההודעות שנשלחו אל המשתמש בעבר, וכן זכות גישה לכל ההודעות שהמשתמש שלח למשתמשים אחרים, גם בתקופה בה המשתמש לא היה מנוי – כל עוד המנוי בתוקף.
 4. בהתאם, כל רכישת מנוי תחויב בכל מקרה, גם במקרה של ביטול העסקה, בעלות מחיר המחירון לתקופה היחסית בה ניתנה למשתמש זכות הגישה להודעות.
 5. מחיר  המחירון להרשמה הינו 10 דולר ארה"ב, כאשר בגין כל חודש חידוש העלות הינה 10 דולר ארה"ב נוספים.
 6. מחיר המחירון ומעודכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה של החברה.
 7. החברה רשאית להעניק הנחה ממחיר המחירון, בין היתר, במסלולים עם התחייבות לתקופה קצובה.
 8. ניתן להפסיק את המנוי בכל רגע נתון אך לא יינתן החזר כספי בגין הימים הנותרים בחודש ששולם.
 9. כמו כן מובהר בזאת כי הקפאת ו/או חסימת ו/או מחיקת החברות באתר לא מחייבים הפסקת ספירת הימים הנותרים למנוי ע"י המערכת. ללא קשר לאמור לעיל החברה תהיה רשאית להקפיא מנוי לזמן קצוב על דעתה בלבד.
 10. בתשלום באמצעות כרטיס אשראי, יש להזין את מספר הכרטיס ופרטיו בעת ביצוע ההזמנה באתר.
 11. לא ניתן לבטל או להעביר מנוי לאחר הזמנה ותשלום באתר, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
 12. בעסקאות תשלומים. כרטיס אשראי שאינו תומך באפשרות זאת יחויב בתשלום אחד.
 13. מפעילת האתר רשאית להעניק מנויים לאנשים או לבטלם ללא הודעה מוקדמת וללא תנאי.
 14. ברכישת מנוי מתמשך, נותן הרוכש הסכמתו לתשלום דמי המנוי החודשיים לתקופה בלתי קצובה.

20(א) המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי ללא קנס ו/או דמי ביטול.

 1. המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי לאתר, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של המפעילה בדרכי הקשר המפורטות לעיל.  (להלן: "הודעת הביטול"). המפעילה תחדל לחייב את המנוי בדמי המנוי החודשיים לאתר, בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול, ובמידה והודעת הביטול נמסרה בדואר רשום – בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול למשלוח ("הביטול").
 2. יודגש כי במקרה של ביטול מנוי המפעילה לא תגבה סכום כלשהו כדמי ביטול. עם זאת לא יינתן החזר כספי.
 3. מנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על רצונו להפסיק את החיוב החודשי על המנוי, כך שהוא יוכל להמשיך ולעשות שימוש בשירותים עד תום אותו חודש קלנדרי ומהחודש העוקב לא יחויב בגין המנוי, וזאת באמצעות פנייה לעמוד "הגדרות החשבון שלי" או באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות בדרכים המצוינות לעיל. לא נמסרה הודעת אי חידוש יחודש המנוי באופן אוטומטי לחודש נוסף מבלי הצורך לעדכן על כך מראש.
 4. מפעילת האתר שומרת על זכותה להסיר/ לחסום כרטיסי משתמש של אלו אשר יימצאו מפרים את תנאי השימוש הנ"ל/ לא הולמים את רוח האתר או פוגעים בדימוי האתר/ במשתמשי האתר, באופן יזום וללא הודעה מראש.
 5. מפעילת האתר שומרת על זכותה שלא להחזיר כל סכום ששולם על כל שירות הניתן בתשלום באתר ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של מפעילת האתר .
 6. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שאלון ההרשמה. כמו כן, תוכל מפעילת האתר לשנות כל דבר שקשור בקוד האתר או בהצגתו למשתמש. אין האתר אחראי לטעויות בהצגת הנתונים במידה ויווצרו בעקבות כך.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ותנאי השימוש בו. השימוש בשירותי האתר ו/או היישומים הנלווים לו, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו ומעיד על הסכמה לתנאים אלה.

אם אינך מסכים למדיניות השמירה על הפרטיות, הינך נדרש שלא להירשם לשירותי האתר.

כללי

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.
 2. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך ביישומי החברה בלבד ובהתאם להסכמת המשתמש בתנאים שנזכרים להלן.
 3. בעצם השימוש באתר אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות שלהלן.

אנו עשויים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים.

מידע אודות המשתמש

 1. מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד מפעילת האתר משתמשת, אוספת ושומרת את המידע שאתה מספק ומוסר באתר (להלן: "האתר") והכל בכפוף לדיני מדינת ישראל.

סוג הפרטים והמידע שנאספים

 1. החברה רשאית לאסוף, לעבד ולשמור (לרבות בשרתים מחוץ לישראל) את המידע המפורט להלן ולעשות בו שימוש על פי מדיניות פרטיות זו:

א. כל מידע אשר נמסר לחברה בעת ההרשמה והשימוש באתר. המתבצעת באמצעות מילוי פרטים בטופס הרשמה, ובכלל זה עשויים לכלול פרטים אישיים, המוגדרים כ"מידע רגיש", על פי דין, כגון: שם, תצלומים, מקום מגורים, עיסוק, תחביבים, תחומי עניין, נתונים פיזיים ותכונות ומאפיינים אישיים שונים, תאריך לידה, מצב אישי, השכלה, תכתובות בינך לבין משתמשים, מידע פיננסי (כגון פרטי כרטיס אשראי) וכיו"ב (להלן: "הפרטים האישיים"), אשר ייאספו, יעובדו וישמרו ויעשה בהם שימוש על ידי החברה.

ב. פעולות שונות באתר עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים, כגון: שם מלא, מספרי טלפון, כתובות דואר ודואר אלקטרוני, מספר תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי, אשר ייתכן שחלקם יאספו ויאוחסנו על ידי החברה.

ג. מידע אודות השימוש שלך באתר, מידע אודות פעולות ו/או עסקאות הנעשות באמצעות האתר, מקור ההפניה לאתר, כל מידע בנוגע לשימוש ולצפיה באתר ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם על גבי האתר.

ד. מידע אישי בדבר מיקום המשתמש, לרבות שמירה של היסטוריית המיקומים של המשתמש, כתובת IP, מידע בדבר איכון המיקום, מידע על מסלול המשתמש (לדוגמה בצורה של אותות GPS) ומידע אחר אשר נשלח על-ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקן ומופעל יישום מפעילת האתר ו/או יישומים ו/או שירותים אחרים של החברה ו/או מי מטעמה.

הצגת מיקום ושימוש במיקום

 1. ככל והמשתמש אישר את הצגת מיקומו, החברה רשאית להציג את המיקום האחרון של המשתמש, כמיקום היסטורי – המקום בו נצפה המשתמש לאחרונה. לרבות על ידי הצגת מיקום המכשיר הסלולארי שבו מותקן ומופעל יישום מפעילת האתר ו/או יישומים ו/או שירותים אחרים של החברה ו/או מי מטעמה.
 2. בנוסף, מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש במידע איכון המיקום, על מנת לנהל מסעות פרסום, בין היתר, על בסיס מיקום גיאוגרפי.

הצגת ושימוש במידע פרטי באתר 

 1. מטבע הדברים, על מנת למצוא שידוך, מפעילת האתר תציג את פרטי כרטיס המשתמש והפרטים האישיים בפני משתמשי האתר (לרבות גולשים שאינם רשומים לאתר) בכלל הפלטפורמות השונות של החברה, העוסקות בכך. הן בפלטפורמות להצגת משתמשים לצורכי היכרויות שהחברה משווקת מתוצרתה, והן בפלטפורמות שיווק חיצוניות, של צדדים שלישיים, שהחברה עושה בהם שימוש.
 2. בנוסף, המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש לצורך:

א. שיפור הגישה שלך לאתר ולשימוש בשירותי החברה;

ב. התאמה אישית של האתר ושירותיו וכן שירותים נוספים של החברה ו/או מי מטעמה;

ג. שיפור שירות הלקוחות;

ד. ניהול טוב יותר את החברה ויישומיה;

ה. הספקת השירותים ו / או המוצרים שהחברה ו/או מי מטעמה מספקים;

ו.  משלוח הדו"חות, תקשורת שיווקית, מיילים בדבר שירותים, פרסומות וכיו"ב;

ז. עיבוד העסקאות שנעשו באמצעות יישומי החברה;

ח. פרסום מידע ביישומי החברה אודותיך;

ט. הצגה או משלוח של חומרי שיווק ופרסום, לרבות שימוש במידע איכון על מנת להציג פרסומות מותאמות מבוססות נתונים ו/או מיקום גיאוגרפי.

 1. אנו עשויים לעשות שימוש במידע פיננסי שלך באתר על מנת לבצע התאמה לשימוש באתר, לבצע חיובים עתידים באתר.

שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים

 1. אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לסוכנים שלנו או לקבלני המשנה שלנו או לכל צד שלישי אחר למטרות אלה.
 2. בנוסף, אנו עשויים לחשוף מידע אישי ופרטי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו / או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו / או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו / או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר וביישומיו.
 3. בנוסף, אנו עשויים לעשות שימוש במידע אודותיך לצורך הצגה מותאמת של תכנים במערכות Google  , Facebook וכיו"ב.
 4. אנו עשויים לעשות שימוש בשירותי חברת פרסום כדי להציג מודעות מטעמנו ברשת. חברה זו עשויה לאסוף מידע פרטי על הגלישה שלך באתר זה. צד שלישי זה עשוי להשתמש במידע על ביקוריך באתרי האינטרנט שלנו לצורך פרסום על מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותך.
 5. אנו עשויים לספק מידע פיננסי אודותיך לספקי השירותים שלנו ולכל צד שלישי וזאת לצורך תשלום על מנוי, תמיכה וייעול הפעילויות שלך באתר. צד שלישי זה עשוי להיות, חברות כרטיסי האשראי ומוסדות בנקאיים המטפלים ותומכים בעסקה או בפעילות האתר. אותם צדדים שלישיים יהיו רשאים לעשות שימוש במידע הפיננסי אודותיך, בכפוף להסדרים החוזיים שלנו עם צדדים שלישיים אלה, ובהתאם למדיניות לשמירה הפרטיות של אותם גופים.

ככל ויוצגו בפניך פרסומות באתר הן עשויות להיות מוצגות באמצעות מערכת פרסום חיצונית של צד שלישי  (לדוגמא שירות של חברת גוגל בשם admob)  .

תקשורת עמך

 1. מספר הטלפון שלך, ו/או כתובת דואר אלקטרוני שסופקה על ידך לחברה לצורך רישום ו/או עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או יצירת קשר ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה של שליחת מידע, פרסומים, ועדכונים לשימוש שלך באתר האינטרנט, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך ולצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו, כפי שתתעדכן מעת לעת.
 2. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, באמצעותה ובאמצעות צדדים נוספים מטעמה, רשאים לפנות למשתמשי האתר באמצעות הדואר האלקטרוני לצרכי: פרסום, תקשורת ומשלוח הודעות שונות.
 3. אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק, פרסום ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך, או שלח לנו מייל בהתאם לפרטים המפורטים לעיל.

אבטחת מידע

 1. אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או פגיעה במידע האישי שלך.
 2. אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.
 3. בהתאם לאופי הפעילות באינטרנט, וכפי שקרה בעבר באתרים שונים בעולם. עלולים להיות מצבים שבו מידע רגיש מאתרי הכרויות דלף החוצה באמצעות שימוש לא חוקי, פריצה או מעשי זדון אחרים. עליך להימנע ממסירת מידע שאתה חושב שיש בו כדי לפגוע בפרטיותך.

עוגיות (cookies)

 1. עוגייה היא מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.
 2. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.
 3. אנו משתמשים בעוגיות למטרות שונות, לרבות, על מנת לפקח ולנתח נתונים על התנועה באתר, לזכור ולנתח פריטים המועברים על ידי המשתמש לאתר, כדי לשמור ולהתאים את העדפות המשתמש לשימוש עתידי באתר, חיסכון בצורך להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמה בכל כניסה לשירות, על מנת להקל על השימוש באתר ו/או ביישום הסלולארי, על מנת לאסוף מידע סטטיסטי, לאמת את המידע, וכן לצורך אבטחת מידע וכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.
 4. ניתן לחסום עוגיות דרך הגדרות הדפדפן. אפשרות זו עלולה לגרום לשירותים מסוימים שבאתר להציג תקלה ו/או שלא לפעול כראוי. במידת הצורך, המשתמש יכול עדיין לעשות שימוש באתר, במידת האפשר, על ידי פנייה ישירה לשירות הלקוחות לפרטים המפורטים לעיל.

מחיקת מידע אישי

 1. עם קבלת בקשת משתמש למחיקת הכרטיס באתר אנו נפעל להפסקת הצגת המידע הפרטי שלך באתר ואולם, מפעילת האתר שומרת על זכותה להמשיך לדוור ולפרסם ללקוח ואף לשמור את המידע האישי במאגרי החברה.
 2. אם ברצונך כי פרטייך יימחקו כליל מן מהמאגר, או אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, וברצונך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי, תוכל לעשות זאת, בכל עת באמצעות פניה לכתובת דוא"ל  המפורטת לעיל, ואולם מחיקה מוחלטת מהמאגרים שלנו כפופה לסייגים הבאים:

א. מפעילת האתר תעשה כל מאמץ למחוק המידע האפשרי, אולם ייתכן שהדבר לא יוכל להתבצע באופן מיידי ממערכות הגיבוי.

ב. ייתכן ולא ניתן יהיה לבצע מחיקה של הנתונים ממערכות הגיבוי שלנו.

ג. כדי לאפשר לנו לבדוק, למנוע ולדווח לרשויות החוק על שימוש לרעה באתר אנו עשויים שלא לאפשר את המחיקה של הנתונים הבאים: שם משתמש, מועד הרשמה, מועד ביצוע פעולות, כתובות IP. גם במקרה של חסימת משתמש על ידי האתר, הפרטים הרלוונטיים ישמרו בבסיס הנתונים וזאת בין היתר על מנת למנוע רישום מחודש לאתר.

ד. אנו עשויים לשמור במאגר מידע שנועד לצורך יישוב מחלוקות, לאיתור וטיפול בבעיות ולאכיפת הכללים ותנאים שלנו.

שירותים ומידע של צדדים שלישיים באתר

 1. תיתכן אפשרות לאפשר לאתר זה גישה לפרטים אישיים ומדיה (תמונות, סרטים וכד') הנמצא באתרים חיצוניים (אתרי מדיה חברתית, וכד'). בנוסף, יתכנו דרכים שונות להתחבר וליצור משתמש (USER) ו/או להעלות ו/או ליצור קישור לפרטים אישיים באתר. במקרים מסוימים ניתן לבצע חיבור לאתר וזיהוי פרטי המשתמש דרך אתרים חיצוניים, כגון חיבור לחשבון Facebook או חשבון Google ואף יתכן שחלק מהמידע יאוחסן בשרתים חיצוניים, כגון  שימוש ב Cloudinary ו Algolia.
 2. יובהר, כי אין באפשרות האתר לפקח או לנטר על מידע שמועבר מאתרים חיצוניים ועל כן לא נהיה אחראים להפרות פרטיות הנגרמות עקב הזדהות או העברת נתונים מאתרים חיצוניים אלו.
 3. יובהר, כי במתן ההרשאה לחיבור האתר עם האתרים החיצוניים הנך מאפשר לאתר גישה ושימוש מלא לפרטים ולמדיה אשר העלית לאותם אתרים.

תנאי שימוש

 1. השימוש ביישומי החברה כפוף לתנאי השימוש בה, המפרטים ומרחיבים את תנאי השימוש, הויתורים וההגבלות השונות. בעצם השימוש ביישומי החברה אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש בה.
 2. ניתן לעיין בתנאי השימוש של החברה בכתובת: /terms-privacy/.
 3. שים לב כי נציגי האתר ועובדיו בודקים דיווחים שונים של משתמשים שונים בקשר לתוכן ההודעות של משתמשי האתר. לרבות ביחס לאופיו של אתר, הפונה לקהל מסורתי. התנהלות זו הכוללת שמירה על אופי האתר ועל תכניו הנם חלק מאבני היסוד של האתר. והינך מנוע מלטעון כל טענה בקשר לכך.

יצירת קשר

 1. בכל שאלה ו/או בקשה הקשורה לסוגיות פרטיות ומדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר לפרטים המפורטים לעיל